::ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร "เว็บไซต์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม" 

เลือกภาษา

thzh-CNnlenfrdeiditjakolomsruvi

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ อบต. หนองปลิง ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาบ้านจำนัก